(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH

Smartnet Odoo Version 10.0

Information about the Smartnet instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Issue Tracking
Hỗ trợ, theo dõi lỗi
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình tuyển dụng
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
CRM Activity History
Organization Chart
Project Scrum
Use Scrum Method to manage your project
SFTP Connector
Project Smartnet installer
Smartnet Website
Project Smartnet customize installer
Smartnet SalesForce Contracts Management
Project Smartnet TP Bank API
Project Smartnet Wallet
Project Smartnet Website
Project Smartnet customize installer
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Các Chiến dịch gửi email hàng loạt
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Equipments
Equipments, Assets, Internal Hardware, Allocation Tracking
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Sự kiện trực tuyến
Lập kế hoạch, Thúc đẩy và Bán sự kiện
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Website Live Chat
Website Live Chat with Visitors/Customers