(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH

Hỗ trợ vay theo bảo hiểm nhân thọ (hình thức vay dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm Nhân Thọ)

Khoản vay

10tr - 70tr

Thời hạn vay

6 - 36 tháng

Hồ sơ

+ CMND + ảnh

+ Hộ khẩu

+ HĐ Bảo hiểm nhân thọ

+ Chứng minh trả nợ/phí bảo hiểm

Độ tuổi

20 - 60 tuổi