(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH

Bảo hiểm nhân thọ phúc bảo an trường thịnh

Quyền Lợi

Khi tham gia bảo hiểm Phúc Bảo An Trường Thịnh, bạn sẽ được những quyền lợi sau:

1 . Quyền lợi trong trường hợp tử vong hoặc bị  Thương tật toàn bộ/ vĩnh viễn :

+ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: 
Số tiền lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm

+Quyền lợi bảo hiểm nâng cao

Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm

2. Thưởng duy trì hợp đồng:  

 Thưởng 1% của Giá trị tài khoản hợp đồng trung bình của 05 năm trước đó (*) Ghi chú: Khi khách hàng đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản của 05 năm hợp đồng đầu tiên và mỗi 05 năm sau đó.

4. Quyền lợi đầu tư:

 Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng (theo mức Lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh)

5.  Quyền lợi bảo hiểm tạm th ời:

 Trong thời gian bảo hiểm tạm thời, Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, Công ty sẽ chi trả một lần duy nhất số tiền nhỏ hơn giữa mức 200 triệu đồng và tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng đang trong quá trình thẩm định (nếu có), bất kể người được bảo hiểm có bao nhiêu đơn yêu cầu bảo hiểm.

Chi tiết quyền lợi sản phẩm vui lòng tham khảo Quy tắc điều khoản hợp đồng

                                                 Cách Tham Gia

Cách thức tham gia Phúc Bảo An Trường Thịnh;

  • - Thời hạn bảo hiểm: đến 100 tuổi

  • - Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 15 đến 55 tuổi

  • - Số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đến 2 tỷ đồng

  • - Đóng phí bảo hiểm theo định kỳ: hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

  • - Phí bảo hiểm: tối thiểu 1.200.000 VND

Để tham gia bảo hiểm, bạn vui lòng liên hệ  theo 2 cách:

+ Đăng ký dịch vụ Bảo hiểm trực tiếp tại Website của Smartnet

+ Liên hệ tổng đài : (028) 7109 8199

                                                 TT Liên Hệ Khi Bồi Thường

Hotline: 024.62827887

Thời gian làm việc: từ 8h đến 18h (từ thứ 2 đến thứ 6)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ:

Bạn có thể cách thức tham gia bảo hiểm này với :

Thời hạn bảo hiểm: đến 100 tuổi

Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 15 đến 55 tuổi

Số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đến 2 tỷ đồng

Đóng phí bảo hiểm theo định kỳ: hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

Phí bảo hiểm: tối thiểu 1.200.000 VND.

Để tham gia bảo hiểm, bạn vui lòng:

+ Đăng ký dịch vụ Bảo hiểm trực tiếp tại Website của Smartnet nhấn nút:"Đăng ký ngay"

+ Hoặc liên hệ tổng đài : (028) 7109 8199