(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
CS U-Bill 50
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,075,851 đ
Lãi suất
50.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
12,910,214 đ
Gốc
10,000,000 đ
Lãi
2,910,214 đ
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
15,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
30,000,000
Thời gian vay (Tháng)
Từ 6-36 tháng. Bước nhảy tối thiểu 3 tháng (6,9,….33,36)