(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
SUR INS LIGHT EXTENDED
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,118,696 đ
Lãi suất
47.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
13,424,360 đ
Gốc
10,550,000 đ
Lãi
2,874,360 đ
Hệ số cho vay tối đa
Phí BH tháng * 100
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
10,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
25,000,000
FEATURES
Thời gian vay (Tháng)
6 tháng - 36 tháng