(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
FC PL UP SUR CF CLOSED 49 - 879
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,129,567 đ
Lãi suất
49.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
13,554,810 đ
Gốc
10,550,000 đ
Lãi
3,004,810 đ
Hệ số cho vay tối đa
= Khoản trả góp hàng tháng (EMI) x 23.4 EMI = 145% EMI tại TCTD khác, nếu EMI cũ này <=1mil EMI = 125% EMI tại TCTD khác, if EMI cũ này >1mil
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
10,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
70,000,000
FEATURES
Thời gian vay (Tháng)
6 tháng - 36 tháng