(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
FC UP PL L@W REGULAR- 767
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,065,154 đ
Lãi suất
37.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
12,781,850 đ
Gốc
10,550,000 đ
Lãi
2,231,850 đ
Hệ số cho vay tối đa
-
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
10,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
70,000,000
FEATURES
Thời gian vay (Tháng)
6-36 tháng