(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
FC UP L@W-TOP EMPLOYER-2 IR37-473
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,065,154 đ
Lãi suất
37.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
12,781,850 đ
Gốc
10,550,000 đ
Lãi
2,231,850 đ
Hệ số cho vay tối đa
8 lần thu nhập tháng
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
10,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
70,000,000
FEATURES
Thời gian vay (Tháng)
6 tháng - 36 tháng