(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH

Hỗ trợ vay theo lương

Khoản vay

10tr - 70r

Thời hạn vay

6-36 tháng

Hồ sơ

+ CMND + ảnh

+ Hộ khẩu

+ Hợp đồng lao động

+ Chứng minh thu nhập

Độ tuổi

20 - 60 tuổi