(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
HĐ3
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,102,629 đ
Lãi suất
45.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
13,231,549 đ
Gốc
10,500,000 đ
Lãi
2,731,549 đ
Hệ số cho vay tối đa
"Điện: x 50 Nước: x 60 Internet/Cab TV: x 70 Phone trả sau: x 60 Combo: x 50"
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
20,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
50,000,000
FEATURES
Thời gian vay (Tháng)
6 tháng - 36 tháng