(028) 7109 8199
TƯ VẤN NHANH
CHI TIẾT GÓI VAY
HĐ2
THÔNG TIN CHÍNH
Trả trung bình
1,156,990 đ
Lãi suất
55.0%
Thời hạn vay
12 tháng
Tổng phải trả
13,883,889 đ
Gốc
10,500,000 đ
Lãi
3,383,889 đ
Hệ số cho vay tối đa
"Điện: x 50 Nước: x 60 Internet/Cab TV: x 70 Phone trả sau: x 60 Combo: x 50"
Số tiền vay tối thiểu (không bao gồm bảo hiểm)
10,000,000
Số tiền vay tối đa (không bao gồm bảo hiểm)
40,000,000
FEATURES
Thời gian vay (Tháng)
6 tháng - 36 tháng